Polityka prywatności określa sposób pozyskiwania, przechowywania oraz użytkowania danych z plików cookies (ciasteczka) przez witrynę hoost.pl. Dane te są wykorzystywane do dostosowania i badania użyteczności serwisu. Dodatkowo serwis zbiera informacje o użytkowniku, które sam dobrowolnie poda poprzez wypełnienie formularza.

Pliki cookies stosowane przez serwis są nieszkodliwe dla urządzeń z których korzysta użytkownik. Nie jest możliwe aby przez pliki cookies komputer został zarażony złośliwym oprogramowaniem lub wirusami.

Definicje

Plik Cookies – plik zapisywany podczas wizyty w serwisie internetowym, zawierający adres witryny oraz unikalny numer.

Serwis – w rozumieniu poniższej polityki jest to serwis hoost.pl oraz wszystkie z nim powiązane.

Urządzenie – jest to urządzenie za pomocą którego użytkownik połączył się w serwisem za pomocą przeglądarki internetowej

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Administrator serwisu – administratorem serwisu jest firma Michał Jędrzejczak bsdops.com z siedzibą w Tychach, ul. Mleczna 29, 43-150 Bieruń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6462963084 .

Informacje uzyskiwane za pomocą formularzy

 1. Serwis zbiera informacje, które dobrowolnie użytkownik przekazał poprzez wypełnienie i przesłanie formularza.
 2. Dane przesłane przez użytkownika są także oznaczone przy pomocy adresu IP użytkownika oraz czasu wysłania
 3. Przesłane dane za pomoca formularza nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że taka zgoda została udzielona przez użytkownika.
 4. Dane przekazywane przez użytkownika, mogą stanowić zbiór według rozumienia ustawy o ochronie danych osobowych. Zbiór ten jest zarejestrowany i zarządzany jest zgodnie z ustawą.
 5. Dane przekazywane w formularzach mogą być przekazywane podmiotom które na rzecz serwisu dostarczają zewnętrze usługi. Dotyczy to operatorów płatności oraz nadrzędnym rejestratorom domen. Przekazywanie danych jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy użytkownikiem a administratorem serwisu

Pliki cookies

 1. Administrator serwisu zapisuje na urządzeniu użytkownika pliki cookies, z których korzysta.
 2. Pliki cookies to plik informatyczny, który jest przechowywany w pamięci urządzenia użytkownika.
 3. Plik cookies zawiera informacje: adres witryny, unikalny kod oraz czas przechowywania

Cookies są wykorzystywane w następująych celach

 1. Możliwość tworzenia statystyk witryny administratora, dzieki którym jest możliwośc usprawnienia serwisu oraz modyfikacji poprawiającej funkcjonalność.
 2. Utrzymanie sesji użytkownika. Funkcjonalność ta pozwala aby użytkownik nie musiał podawać zawsze loginu i hasła aby zalogować się do poszczególnych części serwisu.
 3. Dopasowanie materiałów reklamowych do preferencji użytkownika. Poprzez dystrybucje kreacji reklamowych w sieciach reklamowych, w szczególności sieci reklamowej Google, Facebook, Youtube oraz innych.

Rodzaje stosowanych plików cookies

Session Cookies – czyli używane tylko podczas trwania sesji użytkownika. Są automatycznie kasowane w momencie wylogowania, wyłączenia przeglądarki lub urządzenia użytkownikach

Persistent Cookies – są to zapisywane pliki w pamięci urządzenia użytkownika, które nie są usuwane przy wylogowaniu, wyłączeniu przeglądarki lub urządzenia. Mają z góry określony czas pozostawania w pamięci urządzenia.

Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub usunięcia już zapisanych plików. W przypadku wyłączenia plików cookies wszystkie dostępne opcje w serwisie mogą nie działać prawidłowo.

Aby wyłączyć zapisywanie należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów oprogramowania.

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)