Artykuły

 phpMyAdmin

Panel phpMyAdmin pozwala na zarządzanie stworzoną bazą danych. Z pomocą panelu phpMyAdmin można...

 phpMyAdmin - Eksport bazy danych

Eksport bazy danych umożliwia nam zapisanie zrzutu naszej bazy do pliku. Dzięki takiej operacji...

 phpMyAdmin - Import bazy danych

Jedną z podstawowych funkcji panelu phpMyAdmin jest międzyinnymi możliwość importowania bazy...

 Utworzenie bazy danych

Baza danych potrzebna jest do utrzymywania zbioru danych które wykorzystywane są np. przez stronę...

 Użytkownik bazy danych

Użytkownik bazy danych jest wymagany do nawiązania połączenia z bazą danych oraz wykonywania...

Powered by WHMCompleteSolution