phpMyAdmin - Eksport bazy danych

Eksport bazy danych umożliwia nam zapisanie zrzutu naszej bazy do pliku. Dzięki takiej operacji możemy w łatwy sposób przenieść zawartość bazy do innego systemu (serwera bazodanowego lub do innej usługi hostingowej). Dodatkowo wyeksportowana baza danych może być także potraktowana jako dodatkowy backup naszych danych.

Aby dokonać eksportu bazy danych najpierw logujemy się do panelu phpMyAdmin ( tutaj są informacje jak to wykonać ).

Następnie wybieramy zakładkę Eksport

phpMyAdmin eksport

Jeżeli nie chcemy dokonywać żadnych istotnych zmian podczas eksportu wybieramy opcję "Szybko" i format SQL.

Pamiętaj : Podczas eksportu Twoja baza danych zostanie zablokowana może to skutkować przerwą w działaniu np. Twojej strony www. Dobrze jest zatrzymać działanie aplikacji przed wykonywaniem eksportu.

  • 3 Użytkowników uważa tą odpowiedź za użyteczną
Czy odpowiedź była pomocna?

Przeczytaj również

Użytkownik bazy danych

Użytkownik bazy danych jest wymagany do nawiązania połączenia z bazą danych oraz wykonywania podstawowych operacji na bazie (wybieranie danych [select], aktualizacja danych [update] i.t.p..). Użytkownik bazy danych wymagany jest np. podczas instalacji pakietu wordpress.Aby utworzyć nowego...

phpMyAdmin

Panel phpMyAdmin pozwala na zarządzanie stworzoną bazą danych. Z pomocą panelu phpMyAdmin można zaimportować lub wyeksportować bazę danych, sprawdzić zawartość bazy lub edytować wpisy. Aby zalogować się do panelu phpMyAdmin należy najpierw zalogować się do panelu hostingowego ( tutaj opis jak się...

Utworzenie bazy danych

Baza danych potrzebna jest do utrzymywania zbioru danych które wykorzystywane są np. przez stronę www. Możemy tam trzymać np. dane kontaktowe naszych klientów, treści naszych wpisów na stronie a nawet obrazki czy logi działania naszej usługi. Aby utworzyć bazę danych najpierw należy mieć...

phpMyAdmin - Import bazy danych

Jedną z podstawowych funkcji panelu phpMyAdmin jest międzyinnymi możliwość importowania bazy danych. Dzięki tej funkcjonalności możemy przenosić bazy danych między serwerami (np. między środowiskiem developerskim a produkcyjnym. lub między środowiskami produkcyjnymi... ale tutaj już lepsza była...

Powered by WHMCompleteSolution